Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – PROGRAM RODZINA 500 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu będzie prowadził obsługę i realizację tego zadania na terenie Gminy Dobroń .